شرکت کارنو، بنا به نیاز بازار در حال حاضر بازسازی و اورهال توربو شارژر GM را در برنامه خود قرار داده است، و در همین راستا اقدام به دمونتاژ و بررسی یک دستگاه توربین GM نموده است.