شرکت کارنو؛ به عنوان شرکت دانش بنیان با تخصص تجهیزات دوار، تاکنون موفق به مهندسی، ساخت و بازسازی انواع قطعات، پره ها و روتور توربین های بخار، دیافراگم ها نموده است. مهندسی و ساخت پره ها، اورهال و بازسازی روتور توربوفید واتر پمپ نیروگاه رامین اهواز از تجربیات این شرکت می باشد. کارنو به عنوان اولین سازنده دیافراگم های توربین بخار در کشور نیز، اقدام به ساخت دیافراگم های توربین فرانکوتوسی نموده است.