• روتورهای توربین گازی سولار سترن
 • روتورهای توربین گازی راستون TA 1500,TA 1750
 • روتورهای توربین گازی راستون TB 4000,TB 5000
 • روتورهای توربین گازی نئوپینیون  PGT5
 • روتور پاور توربین  GEC
 • مجموعه کامل روتور کمپرسور زیمنس
 • پره های روتور PT,GP توربین گازی سولار سترن
 • پره های روتور پاور توربین GEC
 • پره های روتورهای توربین گازی راستون TA 1750,TB 5000, TB 4000
 • دیسک روتور پاور توربین GEC
 • شفت روتورهای PT,GP سولار سترن
 • مجموعه گاردن شفت توربین راستون TA 1750
 • مجموعه قطعات توربین گازی آلستوم GT11