روتور توربین گازی راستون TB 5000

- تعمیرات اساسی یک دستگاه روتور
- ساخت کامل برنر
- بازسازی کامل قطعات محفظه احتراق توربین (Swirler, Swirler cone, Flame tube)
- مهندسی معکوس و ساخت قطعات مصرفی و پاشش سوخت Burner
- ساخت پره های کمپرسور توربین
- جوان سازی پره ها و بازسازی پره های ناحیه داغ توربین
- تعمیر و بازسازی برنر سوخت مایع
- ساخت قطعات پرمصرف و یدکی توربین گازی راستون TB

روتور توربین گازی راستون TA

- تعمیرات اساسی روتور PT,CT توربین گازی TA-1750
- بازسازی قطعات محفظه احتراق و مسیر داغ توربین از جمله Flame tube, CT Volute
- تدوین دانش فنی و بازسازی قطعات ناحیه داغ توربین های گازی از جمله پره های توربین
- مهندسی معکوس و ساخت انواع قطعات توربین گازی راستون از جمله Governor Gear
- ساخت استاتور پاور توربین
- ساخت قطعات پرمصرف توربین راستون TA1750,TA1500
- ساخت روتور AC توربین راستون TA

روتور توربین گازی سولار

- مهندسی معکوس و ساخت شفت های توربین گازی سولار سترن
- بازسازی قطعات حساس توربین گازی سولار (پره های ثابت و متحرک)
- ساخت قطعات استارتر موتور سولار MDS4000,1200
- ساخت کلیه قطعات روتورهای PT,CT سولار سترن

توربوشارژها

- مهندسی معکوس و ساخت توربین دیسک توربوشارژر TM از جنس سوپر آلیاژ
- مهندسی معکوس و ساخت ایمپلر توربوشارژهای GE , GM
- مهندسی معکوس، ساخت و بازسازی توربوشارژرهای زیمنس MTU
- ساخت ۵۰ دستگاه توربوشارژر لکوموتیو آلستوم TM

توربین های بخار

- تهیه و تدوین دانش فنی، مهندسی معکوس و ساخت پره های توربین بخار فید واتر نیروگاه
- مهندسی معکوس و ساخت دیافراگم توربین های بخار ایتالیایی
- بازسازی، تعویض پره و سیل های روتور توربین بخار ۱۵ مگاواتی
- تعمیرات اساسی روتور توربین بخار و ساخت قطعات معیوب

تجهیزات صنایع پتروشیمی

- مهندسی معکوس و ساخت روتور کمپروسور- پمپ
- مهندسی معکوس و ساخت اقلام از قبیل شفت، ایمپلر و دیافراگم
-ساخت نازل گازوئیل توربین آلستوم (NOZZLE, GASOIL AND NOX VALVE )
- ساخت ایمپلر توربین آلستوم ( IMPELLER,POS.5 FOR FAN CMAS)
- مهندسی معکوس و ساخت قطعات TVC توربین آلستوم

دیگر فعالیت ها

- مهندسی معکوس و ساخت قطعات کمپرسور هیدروژن از جمله labyreanth seal
- بازسازی کامل و پوشش دهی قطعه Flame tube توربین گازی Typhoon
- بازسازی و تعمیر روتور کمپرسور توربین گازی TB4000
- بازسازی پره های ردیف سوم و سگمنت حرارتی توربین گازی-GT9 BBC
- تهیه و تعویض لبیرنتهای رینگ میانی و انجام عملیات جوانسازی و انجام پوشش رینگ میانی پاور توربین کوپربسمرRT48
- جوانسازی تیغه های متحرک پاور توربین های GEC
- بازسازی و جوانسازی پره های توربین گازی وستینگهاوس
- تعمیر و بازسازی اینزرت رینگ های توربین V94.2
- ساخت قطعات توربین آلستوم GT
- تعمیرات اساسی توربین های گازی سولار و کلارک
- سنگ زنی و سایزینگ پره های توربین کلارک
- ساخت قطعات پرمصرف و یدکی توربین گازی GEC
- ساخت Flow Divider توربین گازی نئوپینیون
- ساخت سگمنت حرارتی توربین گازی BBC
- تعمیر و بازسازی روتورهای HP,LP توربین نئوپینیون
- تعمیر و بازسازی دیافراگم های توربین گازی وستینگهاوس
- ساخت قطعات توربین سولزر S7
- ساخت روتور کامل GEC