روتور توربین گازی راستون TB 5000

– تعمیرات اساسی یک دستگاه روتور
– ساخت کامل برنر
– بازسازی کامل قطعات محفظه احتراق توربین (Swirler, Swirler cone, Flame tube)
– مهندسی معکوس و ساخت قطعات مصرفی و پاشش سوخت Burner
– ساخت پره های کمپرسور توربین
– جوان سازی پره ها و بازسازی پره های ناحیه داغ توربین
– تعمیر و بازسازی برنر سوخت مایع
– ساخت قطعات پرمصرف و یدکی توربین گازی راستون TB

روتور توربین گازی راستون TA

– تعمیرات اساسی روتور PT,CT توربین گازی TA-1750
– بازسازی قطعات محفظه احتراق و مسیر داغ توربین از جمله Flame tube, CT Volute
– تدوین دانش فنی و بازسازی قطعات ناحیه داغ توربین های گازی از جمله پره های توربین
– مهندسی معکوس و ساخت انواع قطعات توربین گازی راستون از جمله Governor Gear
– ساخت استاتور پاور توربین
– ساخت قطعات پرمصرف توربین راستون TA1750,TA1500
– ساخت روتور AC توربین راستون TA

روتور توربین گازی سولار

– مهندسی معکوس و ساخت شفت های توربین گازی سولار سترن
– بازسازی قطعات حساس توربین گازی سولار (پره های ثابت و متحرک)
– ساخت قطعات استارتر موتور سولار MDS4000,1200
– ساخت کلیه قطعات روتورهای PT,CT سولار سترن

توربوشارژها

– مهندسی معکوس و ساخت توربین دیسک توربوشارژر TM از جنس سوپر آلیاژ
– مهندسی معکوس و ساخت ایمپلر توربوشارژهای GE , GM
– مهندسی معکوس، ساخت و بازسازی توربوشارژرهای زیمنس MTU
– ساخت ۵۰ دستگاه توربوشارژر لکوموتیو آلستوم TM

توربین های بخار

– تهیه و تدوین دانش فنی، مهندسی معکوس و ساخت پره های توربین بخار فید واتر نیروگاه
– مهندسی معکوس و ساخت دیافراگم توربین های بخار ایتالیایی
– بازسازی، تعویض پره و سیل های روتور توربین بخار ۱۵ مگاواتی
– تعمیرات اساسی روتور توربین بخار و ساخت قطعات معیوب

تجهیزات صنایع پتروشیمی

– مهندسی معکوس و ساخت روتور کمپروسور- پمپ
– مهندسی معکوس و ساخت اقلام از قبیل شفت، ایمپلر و دیافراگم
-ساخت نازل گازوئیل توربین آلستوم (NOZZLE, GASOIL AND NOX VALVE )
– ساخت ایمپلر توربین آلستوم ( IMPELLER,POS.5 FOR FAN CMAS)
– مهندسی معکوس و ساخت قطعات TVC توربین آلستوم

دیگر فعالیت ها

– مهندسی معکوس و ساخت قطعات کمپرسور هیدروژن از جمله labyreanth seal
– بازسازی کامل و پوشش دهی قطعه Flame tube توربین گازی Typhoon
– بازسازی و تعمیر روتور کمپرسور توربین گازی TB4000
– بازسازی پره های ردیف سوم و سگمنت حرارتی توربین گازی-GT9 BBC
– تهیه و تعویض لبیرنتهای رینگ میانی و انجام عملیات جوانسازی و انجام پوشش رینگ میانی پاور توربین کوپربسمرRT48
– جوانسازی تیغه های متحرک پاور توربین های GEC
– بازسازی و جوانسازی پره های توربین گازی وستینگهاوس
– تعمیر و بازسازی اینزرت رینگ های توربین V94.2
– ساخت قطعات توربین آلستوم GT
– تعمیرات اساسی توربین های گازی سولار و کلارک
– سنگ زنی و سایزینگ پره های توربین کلارک
– ساخت قطعات پرمصرف و یدکی توربین گازی GEC
– ساخت Flow Divider توربین گازی نئوپینیون
– ساخت سگمنت حرارتی توربین گازی BBC
– تعمیر و بازسازی روتورهای HP,LP توربین نئوپینیون
– تعمیر و بازسازی دیافراگم های توربین گازی وستینگهاوس
– ساخت قطعات توربین سولزر S7
– ساخت روتور کامل GEC